آخرین اخبار :

اطلاعیه ها

اخبار

همایش و بزرگداشت

img1 img2 img3 img4 img5
AWT IMAGE

پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی ارومیه تقدیر شدند

طی مراسم از دکتر یعقوب پور اسد، دکتر عزالدین بخت آور ، دکتر شیوا سالم به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 94 تجلیل شد.

post

تجلیل از دکتر محمد پورمحمود آقابابا و دکتر احمدرضا حقیقی به عنوان پژوهشگران برتر استان

در همایش هفته پژوهش و فناوری آذربایجان غربی سال 94  از دکتر محمد پورمحمود آقابابا و دکتر احمدرضا حقیقی به عنوان پژوهشگران برتر استان تجلیل شد

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE