آخرین اخبار :

اطلاعیه ها

اخبار

همایش و بزرگداشت

AWT IMAGE
اداره آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ترم تابستان را به صورت مجازی و الکترونیک برگزار میکند
AWT IMAGE
دانشگاه صنعتی ارومیه
AWT IMAGE
سالن دو منظوره مطالعه و رایانه
AWT IMAGE
پیشرفت اجرایی طرح توسعه
AWT IMAGE
AWT IMAGE
دانشگاه صنعتی ارومیه

img1 img2 img3 img4img5

AWT IMAGE

رهبر معظم انقلاب اسلامی :


متأسفانه امسال عید فطر مسلمانان در برخی کشورها به‌دست تروریستها تبدیل به عزا شد، و این جنایات، نتیجه پرورش دادن تروریستها به‌وسیله دستگاههای امنیتی امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی است.

post

رهبر معظم انقلاب اسلامی :


رهبر انقلاب اسلامی علت اصلی فاجعه آفرینی های استکبار جهانی را، به فراموشی سپرده شدن مسئله فلسطین دانستند و گفتند:  فلسطین، دارای تاریخ هزاران ساله، و ملت فلسطین نیز صاحب یک سرزمین است و نمی توان این واقعیات را انکار کرد.

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE