آخرین اخبار :

اطلاعيه ها

اخبار

همايش و بزرگداشت

AWT IMAGE
سال دولت و ملت، همدلی و هم زبانی گرامی باد
AWT IMAGE
دانشگاه صنعتی اروميه
AWT IMAGE
سالن دو منظوره مطالعه و رايانه
AWT IMAGE
پيشرفت اجرايی طرح توسعه
AWT IMAGE
ساختمان 30 کلاسه طرح جامع جهتلو
AWT IMAGE
دانشگاه صنعتی اروميه
img1 img2 img3 img4 img5
post

وزير علوم : حمايت های مقام معظم رهبری از دانشگاه و دانش پژوهان، همواره موجب رشد علمی کشور بوده وهست وزير علوم گفت: نگاه مقام معظم رهبری همواره انگيزه های مسئولان در ستاد وزارت علوم و همکاران دانشگاهی و دانش پژوهان را مضاعف کرده است و با همين انگيزه هاست که تحقق مرجعيت علمی ايران کاملا در دسترس می نمايد.

post

رهبر معظم انقلاب در ديدار با دانشجويان: فريضه‌ی دانشجويی آرمان‌خواهی است. آرمان‌خواهی مقابل محافظه‌کاری است، نه واقع‌گرايی/ از واقعيت‌های خوب استقبال و با واقعيت‌های منفی مبارزه کنيد/ واقعيت‌ها نبايد ما را از آرمان‌ها دور کند، بلکه بايد مثل پلکان ما را به آرمان‌ها نزديک کند.