آخرین اخبار :

اطلاعيه ها

اخبار

همايش و بزرگداشت

AWT IMAGE
پيشرفت اجرايی طرح توسعه
AWT IMAGE
دانشگاه صنعتی اروميه
AWT IMAGE
سالن دو منظوره مطالعه و رايانه
AWT IMAGE
دانشگاه صنعتی اروميه
AWT IMAGE
سال دولت و ملت، همدلی و هم زبانی گرامی باد
img1 img2 img3 img4 img5
post

ديدار نو در آغاز سال 94

دکتر رضازاده ضمن تبريک سال نو به حضار، نامگذاری سال جديد به عنوان دولت و ملت، همدلی و هم زبانی را زمينه ساز اتحاد، هم انديشی و هم آوايی آحاد جامعه دانسته و تاثير اين پيام روح بخش در بين دانشگاهيان را سرآغاز حرکت و عزم همگانی در راستای تعالی اهداف و برنامه ها قلمداد نمود

post

دکتر محمد پورمحمود آقابابا

مدير پژوهش دانشگاه صنعتی اروميه و عضو هيات علمی گروه برق به عنوان نويسنده برجسته ژورنال Applied Mathematics and Mechanics در سال 2014 ميلادی انتخاب شد

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE